Khai trương cửa hàng Teahigh số 20 Ô Chợ Dừa

IMG_8094

55 44Khai trương cửa hàng Teahigh số 20 Ô Chợ Dừa22